svabosch.nl

Springkussenverhuurarjan

Huurovereenkomst 

Aansprakelijkheid 

Kosten als gevolg van beschadiging van een springkussen en blower tijdens de huurperiode op welke wijze en welke vorm dan ook, dienen te worden vergoed door de huurder.

Ophalen

De huurder dient een springkussen op de afgesproken tijd en plaats te halen en rekening te houden met verantwoord vervoer.

Door in ontvangst name van het springkussen en blower en ondertekening van de huurovereenkomst, geeft de huurder te kennen deze in goede staat en zonder beschadiging te hebben gekregen.

Advies

Wij achten het raadzaam, dat het vervoer van een springkussen en blower verzekerd wordt door de huurder.

Opzetten

Bij het opzetten dient men te zorgen voor een egale ondergrond, vrij van stenen, scherpe voorwerpen, e.d.

Het springkussen en de blower dienen altijd op het bijgeleverde zeil geplaatst te worden.

voor het aansluiten / bij de opstelling geen knik in de slurf !!

Gebruik

Om schade aan goed of letsel aan personen te voorkomen zijn geen scherpe voorwerpen, en schoeisel toegestaan op een luchtkussen.

Springkussenverhuurarjan kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen of goederen in welk vorm dan ook, voortvloeiend uit het verhuren van een springkussen en blower.

Bij harde windkracht (windkracht 4 of hoger) mag een kussen niet worden gebruikt.

Opruimen

De huurder dient een springkussen en blower schoon en droog in te leveren.

Indien dit niet en / of onvoldoende is geschied, zal de verhuurder dit verzorgen en alle kosten die hier uit voortvloeien, bij de huurder in rekening brengen.

Terugbrengen

De huurder dient het gebruikte materiaal op de afgesproken tijd terug te brengen.

De huurder dient er rekening mee te houden dat bij het terugbrengen het springkussen en blower ter plaatse word gecontroleerd. 

Spelregels

  • Men krijgt mee: Springkussen, zeil,blower, grondpennen 
  • De tijden waarop de materialen kunnen worden opgehaald of teruggebracht is altijd in overleg.
  • Bij levering / ophalen van de  materialen dient men het verschuldigde bedrag contant te voldoen, zonder contante betaling worden er geen materialen uitgeleend
  • Door de in ontvangst name van de materialen en ondertekening van deze huurovereenkomst geeft de huurder te kennen deze in goede staat en zonder beschadigingen ter beschikking te hebben gekregen.
  • Huurder en verhuurder controleren gezamenlijk de materialen.
  • De huurder is volledig verantwoordelijk voor het geleende materiaal. De leiding van de activiteit wordt geacht op de hoogte te zijn van de wijze waarop het materiaal gebruikt kan worden.
  • De geleende materialen dienen onbeschadigd, schoon en droog te worden ingeleverd.
  • Verloren of beschadigd materiaal, op welke wijze en in welke vorm dan ook, dient door de huurder te worden vergoed. Bij reparatie van materialen omvat de vergoeding alle daarvoor te maken onkosten; bij vervanging zullen de vervangingskosten (100% van de nieuwwaarde) aan de huurder in rekening worden gebracht.